Hjem / Skolen / Prosjekt

Prosjekt

På Nordmøre Folkehøgskule er en dag sjelden lik en annen. Vi har en fast timeplan lik andre skoler, – som et utgangspunkt. Å endre ukeplanen er imidlertid en enkel sak på vår skole. Når vi har behov for det, og det har vi selvfølgelig av og til, legger vi det faste oppsettet til side og legger opp dagen slik vi har lyst til eller har bruk for.

Små og store prosjekt bryter opp de daglige rutinene med ujevne mellomrom. Da jobber vi hele dagene, og ofte om kveldene også, konsentrert med prosjektet. Av mange mulige prosjekt nevner vi her noen av de sikreste.

  • Oppstartsprosjekt
  • Scenisk prosjekt
  • Aksjonsforskning og Bærekraft
  • Julefest
  • Solidaritetsprosjekt
  • Krafttak mot Kreft
  • Danseprosjekt
  • Vinteraktivitetstur til Åre i Sverige

Scenisk prosjekt

I løpet av høstsemesteret setter vi av en uke der alle jobber med en scenisk produksjon. Alle jobber i mindre grupper på tvers av linjene. Elevenes oppgave er å lage en mindre teater produksjon i sin helhet fra a til å. Retningslinjene er få, og utfordringene og mulighetene er mange.

Aksjonsforskning og bærekraft

Flere av folkehøgskolene i Norge har gått sammen om et Bærekraftprosjekt. Fokuset er selvsagt på miljø, men også på sosial og økonomisk bærekraft. Vi forsøker å bli oppmerksomme på våre handlinger i dagliglivet og hvordan de påvirker miljøet vårt. Gjennom små og kanskje noen litt større endringer håper vi å bli stadig litt flinkere. Prosjektet er praktisk rettet og det er spennende å se virkningen av små endringer i praksis.

Solidaritetsprosjekt

I løpet av våren gjennomfører elevene sitt eget solidaritetsprosjekt. Skolen har flere fadderbarn i den tredje verden som vi sammen arbeider med å opprettholde finansieringen til. I tillegg kan elevene finne kunnskap om og jobbe aktivt mot andre gode formål. I vår urolige og skjevt fordelte verden er det dessverre alfor lett å finne gode ting å jobbe for.

Krafttak mot kreft

Nordmøre Folkehøgskule er på et vis Kreftforeningens forlengede arm i Surnadal. Skolen har i mange år arrangert innsamlingsaksjonen «Krafttak mot Kreft». Mange vil være kjent med denne aksjonen fra tidligere. De fleste steder i landet er det videregående skoler som bistår Kreftforeningen med tilsvarende aksjoner. Det hele foregår i løpet av en ettermiddag/kveld med en dør til dør innsamlingsaksjon der pengebeløpet vi får inn i sin helhet går til forskning på – , og behandling av Kreft. En fin ting å sette av noen ettermiddagstimer til.