For Kristian er livet skole, og livets skole – folkehøgskolen det beste livet har å by på. Han elsker folkehøgskolen og fremfor alt den ypperste av dem alle – Nordmøre Folkehøgskule. Kristian har utdanning fra Statens Lærerhøgskole for Handel og Kontorfag. Når han var ferdig der ble handel og kontor lagt ned som egen studieretning i Norge, og så ble han heldigvis rektor på Nordmøre Folkehøgskule i stedet. Ved siden av å rektorere underviser han litt i teater, skriving og matlaging. Kristian er superadjunkt, Cand. Mag + med fagene personalledelse, matematikk, pedagogikk, økonomi og markedsføring.