Det finnes kun en Kjell Gunnar. Heldigvis. Heldig er det også at dette ene eksemplaret av arten verden rommer befinner seg akkurat her på Nordmøre Folkehøgskule. Vi har noen få ekte innfødte i personalstaben og blant disse kun en Kjell Gunnar. Det holder akkurat. Ytterligere beskrivelse er det vanskelig å komme med. Den ville uansett blitt ufullkommen. Gled deg til å bli kjent med det gode naturbarnet Kjell Gunnar når du kommer hit. Kjell Gunnar er allmennlærer med påbygning i idrett. Han har også utdanning innenfor økonomi- og administrasjon, samt i mediefag og i Coaching – veiledning. Han underviser foruten Kampsport i Foto og ulike idrettsfag. Han er gjerne Coach/rådgiver for deg hvis du vil.