Hjørdis tar mest sannsynlig telefonen når du ringer. Om dialekten skulle være uvandt vil du uansett raskt oppfatte at Hjørdis kan hjelpe deg med alt du visste eller ikke visste du hadde bruk for assistanse til. Alt fra binders til bank og butikk kan Hjørdis bistå deg med. Hun hjelper også gjerne hvis du trenger råd i forhold til offentlige kontorer som lånekassen eller andre. Innbetalingene av skolepenger til oss ordner hun også og skolebevis når du trenger det. I det hele tatt, Hjørdis ordner det meste. Etter kontortid er Hjørdis først og fremst superbestemor. Hun har bakgrunn fra bank og også utdanning innenfor bankakademiet.