Vaksinasjon

Våre eksotiske reisemål gjør at det  kreves vaksinasjon for flere av reisemålene.

Vaksinasjon før reise til våre ulike destinasjoner er påkrevet.

Dette må ordnes av den enkelte på hjemstedet før reise til utlandet. Det er best å ta vaksinasjonen lang tid i forveien, gjerne allerede før du reiser til Folkehøgskolen.

Hva slags vaksinasjon som trengs avhenger av reisemålet og av hvilket vaksinasjonsprogram du tidligere har vært i gjennom. Dette vet ditt lokale helsekontor. Også derfor er det best å foreta vaksinasjonen hjemme.

De vanligste vaksinasjonene til våre sentrale reisemål er;

USA - Ingen vaksinasjon påkrevd

Thailand - Hepatitt A og Hepatitt B

Costa Rica - Hepatitt A og Gulsot