Pris

Et skoleår på Nordmøre Folkehøgskule koster kr 121.500,- i 2019/20 for linjen MakeUp Artist. Alle andre linjer koster kr. 118.500,- 

Prisen er den samme uavhengig av valgfag og andre varierende opplegg. Prisen inkludrer alt, mat, rom, undervisning, turer, valgfag og undervisningsutstyr.

Nærmere oppdeling av prisen finner du lenger ned på siden.

Innmeldingspenger 2000,- 

Etter opptak bekreftes skoleplassen ved innbetaling av innmeldingspengene. Disse blir ikke refundert om du senere skulle si i fra deg plassen.

Oppholdspenger 70.800,-

Oppholdspengene dekker vanlig kost og bolig. Undervisningen er gratis, den dekkes som for vidergående opplæring av staten. For ekstra diett tilkommer et tillegg på 500 - 1000,- per måned avhengig av diett type. Tilsvarende tilkommer tillegg på kr. 500,- per måned for enerom eller rom med dusj/toalett.

Fellesutgifter 13.000,-

Fellesutgifter dekker felles skoleturer, transport, vaskemaskin, kopiering, internett, teater/konserter, undervisningsmidler, fellesfag og valgfag.

Linjekostnader

Linjekostnadene dekker alle kostnader til undervisningen på linja, også linjetur.

MakeUP Artist har en linjekostnad på kr. 35.700,- Denne prisen inneholder eget MakeUp KIT vil en verdi av ca kr. 5.000,-

Alle andre linjer har en linjekostnad på kr. 32.700,- 

Totalkostnader

  • Innmeldingspenger   2.000,-
  • Oppholdspenger     70.800,-
  • Fellesutgifter            13.000,-
  • Linjekostnader        32.700,-   - 35.700,-
  • Sum                         118.500,- 121.500,-

Noen skoler kan operere med ekstra kostnader til undervisning, for eksempel materiell til valgfag. Andre kan kreve ekstra betaling for turer. Alt slikt er inkludret i prisen hos oss. Det kommer ikke ekstra utgifter i tillegg til prisen som du ikke kjenner til.

Dersom du ønsker å bo på enerom eller vil ha rom med eget bad og toalett, så koster det 500,- ekstra per måned. Vi har kun få slike rom.

Tilsvarende må du betale et tillegg for ekstra diett dersom du ønsker det.

Tillegget er per måned på;

Cøliaki/Gluten intoleranse1.000,-                                                                                                     

Melke/Laktose intoleranse 500,-                                                                                                                 

Veganer 500,- 

 Diett for Vegetarianer koster ikke noe ekstra.                                                                                                     

For annen Allergi eller intoleranse som krever ekstra diett avtales et eventuelt tillegg.

Statens Lånekasse for Utdanning:

Stipend og lån for 2018/2019 utgjør kroner 108.250,- Stipenddelen utgjør 40 %, eller 43.300,- og maksimalt lån utgjør 60 %, det vil si 64.950,-. I tillegg kommer eventuelt reisestipend.

Elever som påbegynner skoleåret og slutter, betaler for 6 uker utover sluttdato. Øvrig kostnad slettes.

 

Stipend lån for 2019/20 er ikke klart enda, det vil sannsynligvis ligge på ca. 110.500,-