Årsplan

Skolerute Nordmøre Folkehøgskule.

Skoleåret 2019/20


Høstsemesteret 2019

Frammøtedag 24.08
Skolestart  søndag 25. august

Siste skoledag før Høstferie 04.10
Høstferie 05.10 - 13.10
Skolestart etter ferie 14.10
Siste skoledag før jul 18.12
Juleferie 19.12 - 05.01

 

Vårsemester 2020

Skolestart etter ferie 07.01
Siste skoledag før vinterferie 14.02
Vinterferie 15.02 - 23.02
Skolestart etter ferie 24.02

Periode for linjeturer 19.03 - 03.04

Siste skoledag før påske 03.04
Påskeferie 04.04 - 14.04

Siste skoledag lørdag 16. mai