Det følgende er informasjon om skolens håndtering av situasjonen med Coronautbrudd i Norge og verden. Informasjonen er først og fremst rettet mot elever og ansatte. Dette kan også være nyttig lesing for foresatte og samarbeidspartnere.

Oppdatering Nordmøre Folkehøgskule og Corona

Sist oppdatert 12.03.2020 klokken 1500.

Det følgende er informasjon om skolens håndtering av situasjonen med Coronautbrudd i Norge og verden. Informasjonen er først og fremst rettet mot elever og ansatte. Dette kan også være nyttig lesing for foresatte og samarbeidspartnere.

Nye tiltak fra kl. 15.00 torsdag 12.03.20 er fattet i samråd med Folkehelseinstituttet og Kommuneoverlegen i Surnadal.

 1. Nordmøre Folkehøgskule stenger midlertidig fra og med i dag. Stengingen gjelder i første omgang fram til og med tirsdag 14. april 2020.
 2. Stengingen innebærer også at alle planlagte studiereiser kanselleres.
 3. Elevene reiser fra skolen når de selv ønsker i tidsrommet fra torsdag 12.03.20 og fram til mandag 16.03.20.
 4. Elever som reiser senere enn torsdag er underlagt hygienetiltak og øvrige tiltak gjort rede for om morgenen torsdag 12.03.20. så lenge de er ved skolen.
 5. Det er per dato ingen mistanke om Coronasmitte ved Nordmøre Folkehøgskule.

6. Hygienetiltak ved skolen
a. Det er allerede fokusert ekstra på renhold generelt og håndhygiene spesielt med instruks om dette fra mandag 2. mars.
b. Med virkning fra 12.03.20 skjerpes hygienetiltakene ytterligere.

 1. Før inngang til matsal skal hender vaskes med såpe og vann. Instruksjon i grundig håndvask repeteres.
 2. Håndvask gjentas hyppig gjennom dagen.
 3. Vask av flater med hyppig potensiell håndkontakt får ny midlertidig renholdsplan med økt vaskefrekvens.
 4. Repetisjon av orientering om hvordan nyse/hoste når en må. Nys inn i armhule eller papir som kastes, eller i hendene som vaskes straks.
 5. Alle oppfordres til å redusere nær fysisk kontakt med hverandre.
 6. Det innføres totalforbud for alkohol.
 7. Kjøkkenareal benyttes kun av kjøkkenpersonale.
 8. Ingen elever har kjøkkentjeneste.

7. Øvrige tiltak ved skolen
a. Elever i potensielle risikogrupper vurderes i forhold til permisjon, og i forhold til reisedeltagelse.

 1. Planlagte besøk av venner/familie avlyses
 2. Gjesteforelesere avlyses
 3. Elevers mulighet for besøk utenfor skolen begrenses

b. Arrangement ved skolen vurderes i forhold til gjennomføring.

 1. Vinterleikane er avlyst
 2. Konsert lørdag 14. er avlyst
 3. Bøsseaksjon 12. mars er avlyst
 4. Senere arrangement vurderes

8. Beredskapsplan
Skolen legger planer hvor hvordan møte en eventuell situasjon med smittede elever eller ansatte, eller elever/ansatte med mulig kontakt med potensielle smittebærere og derav behov for karantene.

I beredskapsplanene inngår potensielt bruk av hjemmekontor for ansatte og hjemreise for elever. Per nå er dette ikke iverksatt som tiltak.

Alle tiltak nevnt her vil evalueres og revurderes kontinuerlig.
Coronasituasjonen endres hurtig. Informasjonen her vil oppdateres jevnlig.

Kristian Lund Silseth
rektor