«Vi jobbet med profesjonelt utstyr og når alle elevene får bidra fra ulike kanter mot et såpass stort sluttprodukt blir det veldig kult og en fin mestringsfølelse når det blir så bra til slutt.» – Gaute Flægstad, Lys-medansvarlig Livestream Nordmøre Folkehøgskule

I koronaens tid er det mangt og meget som må gjøres på en litt annen måte enn før. På Nordmøre Folkehøgskule byr det for eksempel på utfordringer å få vise fram hva vi holder på med. Det er det rett og slett vrient å få til når det ikke går an å invitere folk inn. 

Så hva gjør en da? Jo, en lærer seg alt en ikke visste at en ikke kunne om direktesendt TV. Og så gjør en det, – sender direkte fra skolen alt det en vil vise fram til de som ikke lenger kan komme på besøk i en såkalt LiveStream. 

Og Livestream det er nokså omfattende dersom en skal gjøre det ordentlig. Det har vi lært nå. Heldigvis lærte vi også at det går an å få det til kvalitetsmessig bra. Det handler mye om å legge nok arbeid i det. Og det gjorde vi.

Arbeidet med Livestreamen ble gjennomført som et eget prosjekt. Alle elevene jobbet på tvers av de klassene og øvrige grupper de ellers er organisert i. Det gav mulighet for utfordrende arbeidsoppgaver og nye konstellasjoner for alle. Vi har spurt Gaute og Ferdinand om deres erfaringer etter prosjektet.

Gaute: Jeg ble satt til å jobbe med lys. Det var snakk om en veldig bratt læringskurve for at jeg skulle klare det jeg skulle. Kunne ingen ting i det hele tatt fra før. Men, jeg meldte meg, jobbet bra fra starten og fikk ansvar. Var til stede og gjorde det jeg skulle. 

Lærte definitivt mye om det å styre lys fra lysbordet. Lærte også en del om å sette opp lyspunkter, men her var også folk med erfaring inne og hjalp til. For meg var dette en veldig fin jobb. Jeg fikk ansvar, men ikke så mye at det kunne gå skikkelig feil. Det var i det hele tatt veldig interessant! 

Prosjekt er gøy. Fint at det satses såpass stort. Vi jobbet med profesjonelt utstyr og når alle elevene får bidra fra ulike kanter mot et såpass stort sluttprodukt blir det veldig kult og en fin mestringsfølelse når det blir så bra til slutt.

Ferdinand: Jobben min med styring av lyd på sending var veldig fin. Gøy å ha ansvar. Følte at jeg var opptatt og hadde nok å gjøre. Kunne ingen ting fra før, men det er selvfølgelig en liten fordel at jeg driver med musikk.

Å styre lyden var egentlig ikke så vanskelig. Fikk hjelp til balansering av bandlyden, ellers var vi satt til å klare oss sjøl.

Så var jeg i tillegg med som musiker og også det var fin læring. Det å stå på scenen på direktesending gjør meg tryggere til en annen gang. En fin erfaring.

Prosjekt er gøy, både dette og andre vi har hatt. Profesjonaliteten i utstyr og veiledning bidro ekstra til at alle drog i lag.

Og så blir du kjent med nye folk. Det skjer noe ekstra med fellesskapet når alle må jobbe med andre enn de du bor med eller har i klassen. Det gir en boost til et allerede fantastisk felleskap.