Har du tenkt å begynne på folkehøgskole til høsten er du lur. Det er god sjanse for at det blir et fint år. «Beste året i mitt liv» - er en gjenganger blant tidligere elever.

Folkehøgskolene er mange, 86 i Norge og fagene/linjene som tilbys er enda flere, over 800 mer eller mindre ulike linjer. Tilbudet er så overveldende at det kan være vanskelig å velge. Her følger noen tips over ting det kan være smart å tenke på når du skal foreta valget.

  • Skolens beliggenhet
  • Fagprofil
  • Fag utover linjefaget
  • Pris
  • Politisk/religiøs profil
  • Turer

Skolens Beliggenhet

Hvor skolen ligger har selvsagt noe å si. Men kanskje ikke bare på den måten du først tenker deg. Hvor langt det er til skolen, hvordan det ser ut der og hva som finnes i nærområdet er tre sentrale forhold ved beliggenhet.

Er skolen langt unna der du bor tenker du kanskje at det i utgangspunktet er uaktuelt. Du tenker det kan være fint å komme hjem i helgene og litt trygt føles det også at avstanden ikke er så altfor stor. Med en slik tankegang kan du gå glipp av mange muligheter. Snu heller på det og tenk at jeg skal komme meg lengst mulig hjemmefra når jeg likevel skal nettopp hjemmefra.

Landet vårt er langt og mangslungent og det er fortsatt slik at det er små forskjeller mellom oss også ut i fra hvor vi bor. Kommer du fra det sentrale Østlandet, reis til Nord-Norge eller Nordvest-landet og opplev en annen del av Norge. Er du nordfra, velg ikke den nærmeste nord-norske skolen når du kan komme deg sørover. Alt det andre spennende ved folkehøgskolen får en ekstra dimensjon ved at du kommer deg til en ny landsdel der folk, lynne, språk og natur er litt annerledes enn det du er vandt til.

Mange av folkehøgskolene ligger i svært naturskjønne omgivelser. Flere skoler skriver om seg selv at de har Norges vakreste beliggenhet. Og selv om det er en selvmotsigelse i det, er det kanskje sant for flere. Det finnes minst 50 steder i Norge som kan fortjene betegnelsen «det aller vakreste stedet». Reis til et slikt vakkert sted. Det er som sagt mange å velge mellom.

Hva som finnes av andre tilbud enn folkehøgskolen i seg selv i nærheten varierer. Folkehøgskolene er historisk sett landsbygdas dannelses/opplærings – institusjoner og flere ligger derfor relativt grisgrendt til. Det gjør at det kan være litt avstand til andre tilbud for noen skoler, mens andre er bynære med kort avstand til alt av kjøpbar lykke. Et tips er å ta lite hensyn til dette. Som folkehøgskoleelev er du faktisk så mye på skolen at hva som befinner seg rundt spiller mye mindre rolle enn det du på forhånd tror.

Fagprofil

Kort fortalt finnes det to hovedtyper folkehøgskoler i forhold til faglig profil. Det er de som har en mest mulig smal og spisset profil inn mot et fagområde og på den andre siden skoler som er mest mulig faglig breie.

En smal og konsentrert fagprofil gir den innlysende fordelen et sterkt fagmiljø innenfor det ene fagområdet gir. Flere lærere kan utfylle og forsterke hverandre. En klar fordel om du er fagnerd og bare vil ha mest mulig innenfor ditt hovedfagområde.

De brede skolene har motsatt sin styrke i mangfold i fagtilbud og kompetanse. Her vil det finnes dyktige lærere innenfor vidt forskjellige fagfelt og tilsvarende også elever med ulik bakgrunn og kompetanse. Det kan du lære mye av.

Fag utover linjefaget

De fleste søker til folkehøgskoler og velger skole ut i fra linjefaget de ønsker. Et råd er å tenke litt utover det. Linjefaget tar stor plass på folkehøgskolen, men andre fag og aktiviteter fyller likevel enda mere av tiden på de aller fleste skolene. Sjekk ut hvilke fellesfag de ulike skolene tilbyr. For du møter litt «mere vanlig skole» på folkehøgskolen også. Samfunnsfag og politikk er det for eksempel en del av.  Kanskje heter fagene «Vindu mot Verden», «Nistepakke» eller noe annet litt mere sexy, men temaene er ganske like det du har møtt før i slike fag.

Mange skoler har skolekor. Til glede for noen, til fortvilelse for andre. Om du tror det eller ikke, de fleste blir glade i å synge etter folkehøgskoleåret.

Enda viktigere er kanskje valgfag. Sjekk ut hvilke fag og hvor stor del av timeplanen de tar. Mange skoler har et imponerende utvalg i spennende valgfag.

Pris

Prisen varierer relativt mye mellom den enkelte folkehøgskole og linje. Du kan finne priser fra litt over 80.000,- og opp til mer enn 160.000,- for et år. Det som gir størst utslag på variasjon i pris er studiereiser og undervisningsutstyr. Noen linjer krever også at du selv har en del kostbart utstyr. Gjennomsnittsprisen for alle linjer på folkehøgskoler i år er på ca. 120.000,-. Lånekassen gir fullt lån og stipend for folkehøgskole. Det vil for 2022/23 ligge på ca. 118.000,-

Vær oppmerksom på at skolene kan oppgi pris nokså ulikt. Pass på om det kan tilkomme ekstrakostnader. Store slike er gjerne forbundet med reiser, ellers kan også utstyr til valgfag koste ekstra.

De fleste skolene tilbyr spesialkost for de som må ha, – eller ønsker det. Det koster gjerne litt ekstra.

Politisk/Religiøs Profil

I Norge er det 34 kristne og 52 frilynte folkehøgskoler. Kristne betyr at skolene eies av kristne organisasjoner. De frilynte skolene er oftest selveiende, noen drives av fylkene slik som videregående skoler.

Noen er veldig opptatt av om en skole er frilynt eller kristen og vil gjerne velge, – eller velge bort det ene eller andre. Det kan selvsagt være lurt dersom din overbevisning tilsier det. Det er imidlertid liten forskjell i det indre liv på en kristen og en frilynt skole. Fagene og livet på skolen ellers vil være forbausende like. Begynner du på en kristen skole må du tåle at morgenmøter/morgensamlinger ofte vil ha et religiøst innhold. De fleste gjør antagelig det. Og så vil kristne skoler ha tilbud om frivillig deltagelse på andakter eller samlingsstunder utover det obligatoriske. Tro- og livssynsspørsmål vil være tema på alle skoler uavhengig av kristen eller frilynt tilknytning.

Mer viktig enn kristen/frilynt er kanskje skolens politiske engasjement og ståsted i ulike samfunnsspørsmål. Noen skoler er aktive, andre mer forsiktige. For deg som elev vil det selvsagt påvirke hverdagen din. Mange skoler er flinke i forhold til sentrale samfunnsspørsmål som bærekraft, rettferdig global utvikling, klimaendringer og andre store spørsmål. Interessante og overveldende tema er det dessverre lett å finne.  

Turer

Størsteparten av folkehøgskoleåret tilbringes på skolen og i nærområdet for linjer som har mye utendørsaktivitet.

De fleste skoler og linjer drar i tillegg på turer. Mange på svært så lange og eksklusive reiser. Det er spennende å dra på tur og ekstra artig er det å dra på tur med så mange jevnaldrende med samme interesser som deg til turmål som er knyttet opp mot disse felles interessene.

Sjekk ut hvilke turer din skole og linje skal på. Det er mye spennende å velge blant. Mange skoler er flinke til å utnytte nærområdet til nesten like spennende turer som det en lang utenlandstur inneholder. Det gjør at du får flere turopplevelser og det er ikke minst langt mer miljøvennlig.

Oppsummert

Ta hensyn til skolens beliggenhet, men reis gjerne langt til noe helt annet. Sjekk fagprofil og velg ut i fra smal spisset eller mangfold. Vurder flere fag enn bare linjefaget og sjekk pris ordentlig, også eventuelle tilleggskostnader. Sjekk politisk- og eller religiøs tilknytning hvis det har betydning for deg og undersøk alle skoleturer, både de lange og korte.

Det beste av alt er å vite at uansett hva du bestemmer deg for vil det antagelig bli bra. Det finnes mer enn 80 folkehøgskoler i Norge, alle er gode.