Det er mange som er spente på skolestart til høsten. I år er det ekstra spenning knyttet til Covid-19 og eventuelle konsekvenser for oppstarten i august og skoleåret forøvrig. Også vi på Nordmøre Folkehøgskule har gjort noen tilpasninger til situasjonen, men i det store og hele vil skoleåret bli likt tidligere folkehøgskuleår.

Vi planlegger å starte skoleåret som normalt. Dette er basert på signaler fra myndigheter og det faktum at andre typer skoler er i ferd med å åpne opp igjen. Den gradvise gjenåpningen av samfunnet betyr at hvis dette fortsetter vil det være klart for skolestart i august.

Noen endringer vil det likevel bli. I startfasen vil vi legge opp til at elevene holder seg mest sammen i en tidagersperiode og ikke blander seg med lokalbefolkningen før vi vet at elevene er symptomfrie. Dette til det beste for elevene og samfunnet rundt. Surnadal har ikke vært spesielt berørt av Covid-19. Her har det vært kun to tilfeller som har blitt oppdaget tidlig og spredningen hindret. Det har ikke vært nye tilfeller siden tidlig i april.

De par linjene som har utenlandstur på høsten reiser istedet til våren, og vi reiser ikke før vi får klarsignal fra myndighetene om at det er forsvarlig. Her er det flere faktorer som spiller inn, blant annet korona-situasjonen i de landene vi planlegger å reise til. Dette vil vi tilpasse oss til, og planlegge turene i forhold til dette.

Vi kommer til å ha fokus på smittevern og hygiene i tiden som kommer. Både på campus, når ansatte og elever reiser til og fra skolen, og når vi er i offentligheten. Elevene kommer til å få gjennomgang i smittevern og hygiene ved oppstart. Renholdet har blitt tilpasset situasjonen med økt fokus på desinfisering av overflater som berøres ofte.

Vi har satt av separate lokaler til elever som viser symptomer på smitte, eventuelt blir syke. Vi har kort vei til nærmeste legekontor og et godt samarbeid er allerede på plass.

Vi følger rådene fra folkehelseinstituttet og samarbeider med kommuneoverlegen i forberedelsene til skoleåret. Folkehelseinstituttet kommer jevnlig med oppdateringer på hva som er anbefalt smittevern, og lager spesifikke veiledere for smittevern for ulike institusjoner. Det har ikke kommet egen veileder for folkehøgskulene enda, men vi følger med på veilederne som har blitt laget for andre typer skoler i arbeidet med forberedelsene inntil denne kommer.

Vi følger med på utviklingen og rådene som kommer fra myndighetene. Skolestart er fortsatt et stykke unna og det er flere ting som kan endre seg. Uansett så skal vi tilpasse oss slik at våre elever har det trygt på skolen. Vi gleder oss til skolestart og å få elever på skolen!

Du kan lese mer om Corona og folkehøgskuler på https://www.folkehogskole.no/korona