Årsplan

Skolerute Nordmøre Folkehøgskule.

Skoleåret 2018/19

Høstsemesteret 2018

Frammøtedag 25.08
Skolestart  søndag 26. august

Siste skoledag før Høstferie 05.10
Høstferie 06.10 - 14.10
Skolestart etter ferie 15.10
Siste skoledag før jul 19.12
Juleferie 20.12 - 06.01

 

Vårsemester 2019

Skolestart etter ferie 07.01
Siste skoledag før vinterferie 15.02
Vinterferie 16.02 - 24.02
Skolestart etter ferie 25.02

25.3-11.4 Periode for linjeturer
Siste skoledag før påske 22.03
Påskeferie 12.04 - 22.04
Siste skoledag lørdag 11. mai

Skoleåret 2019/20


Høstsemesteret 2019

Frammøtedag 24.08
Skolestart  søndag 25. august

Siste skoledag før Høstferie 04.10
Høstferie 05.10 - 13.10
Skolestart etter ferie 14.10
Siste skoledag før jul 18.12
Juleferie 19.12 - 05.01

 

Vårsemester 2020

Skolestart etter ferie 06.01
Siste skoledag før vinterferie 14.02
Vinterferie 15.02 - 23.02
Skolestart etter ferie 24.02

Siste skoledag før påske 03.04
Påskeferie 04.04 - 13.04
Periode for linjeturer 14.04 - 30.04
Siste skoledag lørdag 16. mai