Årsplan

Skolerute Nordmøre Folkehøgskule.

Høstsemester 2017

Frammøtedag 26.08
Åpning av skoleåret 27.08
Siste skoledag før Høstferie 13.10
Høstferie 14.10 - 23.10
Skolestart etter ferie 24.10
Siste skoledag før jul 19.12
Juleferie 20.12 - 02.01

 

Vårsemester 2018

Skolestart etter ferie 03.01
Sists skoledag før vinterferie 16.02
Vinterferie 17.02 - 25.02
Skolestart etter ferie 26.02
Siste skoledag før påske 22.03
Påskeferie 23.03 - 03.04
Siste skoledag 12.05

Skoleåret 2018/19

Frammøtedag 25.08
Skolestart  søndag 26. august

Siste skoledag før Høstferie 05.10
Høstferie 06.10 - 14.10
Skolestart etter ferie 15.10
Siste skoledag før jul 19.12
Juleferie 20.12 - 06.01

 

Vårsemester 2019

Skolestart etter ferie 07.01
Sists skoledag før vinterferie 15.02
Vinterferie 16.02 - 24.02
Skolestart etter ferie 25.02

25.3-11.4 Periode for linjeturer
Siste skoledag før påske 22.03
Påskeferie 12.04 - 22.04
Siste skoledag lørdag 11. mai