Ledertrening New York

Hva er en god leder? Har du ønske om å starte din egen bedrift? Vi har en praktisk tilnerming til hva som kreves av en leder i et samfunn i stadig raskere forandring.  

Coaching og selvledelse, kjenn deg selv både fysisk, psykisk og i samspill med andre.
Situasjonsbestemt ledelse
Bærekraftig ledelse
Praktisk ledelse, gjerne i samarbeid med bedrifter og eller organisasjoner.
Hvordan skape sin egen bedrift, ide og utvikling
Godfoten, tanker og ideer rundt Rosenborgfilosofien.
Kommunikasjon
Markedsføring

Kaosmestring på ulike arenaer, fra det nære til det mer globale

Vi ser for oss mange besøk hos ulike former for ledere, i bedrifter og organisasjoner. Det å være en god leder handler i stor grad om å kjenne seg selv, og være best mulig på samspill med andre. Hvordan gå fra å være « good to great»? Hvordan finner jeg lyst, hvor har jeg kompetanse og finnes det et marked?

Spennende reisemål og studietur 

På folkehøgskolen vil du i tillegg få testet deg på mange andre arenaer, da vi besitter kunnskap innenfor mange felt som; musikk, friluftsliv, kunst, film, teater og mye mer. Disse fagene, i tillegg til mange flere emner, dekkes godt med vårt brede tilbud av valgfag. Så hvis du alltid har drømt om å lære deg å spille gitar, lære å hekle, eller redigere film - er dette en liten del av det du kan velge ved siden av linjefaget .